Miljoenen tonnen CO2 uitstoot niet geregistreerd

In de voetnoot van de brandstoffenlijst lijkt te staan dat CO2 uitstoot van Biomassa centrales niet hoeven te worden geteld volgens het verdrag van Kyoto. Volgens mij gaat dit dan dus voorbij aan de werkelijkheid.

Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren (rvo.nl)

Merendeel van alle energieopwekking in Europa is klimaatneutraal dus vanwege het simpele feit dat we het gewoonweg niet tellen:

The Millions of Tons of Carbon Emissions That Don’t Officially Exist | The New Yorker

The Kyoto approach has failed | Nature

Samsung account problemen na wijzigen wachtwoord

Foutmelding ‘VERWERKEN MISLUKT’ op mijn Samsung telefoon:

Omdat ik meerdere malen contact met Samsung support moest zoeken en uiteindelijk naar een servicepunt voor herstel werd gestuurd TERWIJL DIT NIET NODIG IS, schrijf ik dit artikel zodat hiermee hopelijk andere mensen geholpen zijn.

ALLEEN UITSCHAKELEN WIFI was al voldoende.

Vanaf het begin: Het hele verhaal begon bij het wijzigen van het wachtwoord van mijn Samsung account welke ik gebruik op mijn telefoon.

Mijn Samsung telefoon gaf bij het invoeren van het gewijzigde wachtwoord alleen de melding ‘VERWERKEN MISLUKT’. Dit had ik gegoogeld en hier kwamen allerlei verontrustende resultaten naar voren dat de telefoon naar fabrieksinstellingen gereset zou moeten worden.

Ik vond dit nogal zot dus daarom heb ik maar de support lijn gebeld van Samsung. Eerst een 088 nummer gebeld, daar het probleem uitgelegd. De medewerkster zei meteen dat de telefoon naar fabrieksinstellingen teruggezet gaat moeten worden. Ik nogmaals gezegd dat mijn telefoon verder wel bruikbaar was maar dat alleen geen verbinding met Samsung services mogelijk was vanaf mijn telefoon. Via de browser lukte het mijn wel om in te loggen.

Na nogmaals protest gaf de vriendelijke mevrouw mij het nummer van account services van Samsung. Het nummer van account services gebeld en hier nogmaals uitgelegd wat er scheelde. Ze zouden mij een link via email sturen om mijn wachtwoord te resetten. Dit zou volgens de medewerker kunnen helpen, maar het kon enkele minuten duren voor de mail was aangekomen. In de mail zou ook staan hoe verder te handelen indien de reset van het wachtwoord niet zou helpen.

Na een kwartier wachten had ik nog geen mail ontvangen. Hierna nogmaals gebeld om te vragen om hulp. Terwijl ik nog aan de telefoon was werd de mail wel verstuurd maar mocht het resetten niet helpen. De mevrouw vertelde dat het enige dat nu overbleef als oplossing om bij een servicepunt van Samsung langs te gaan of om zelf een logbestand te laten bouwen door de telefoon en dit op te sturen. Ik vroeg waar een servicepunt was maar toen vertelde ze me dat ik voor deze informatie het 088 nummer weer moest bellen. Bedankt voor de service en zelf nog even aan het zoeken gegaan…

Conclusie: Het netwerk waarmee ik probeerde in te loggen zorgde voor de fout. Ik heb WIFI uitgeschakeld en alle problemen waren opgelost.

Where does Windows save Lock screen images

If you are using Windows 10 you might want to save the lock screen images as a background or just because you like them.

The images can be found in this folder:
C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets

Select all and copy these files to a new folder where you want to keep / edit them.

The files in this new folder have to be renamed to .jpg to use them with a image viewer / editor. You can do this by starting a command line window and make the folder you created as the current directory. Then execute “ren *.* *.jpg” from this command line window.

Libben rint sa’t it rint

libben rint sa’t it rint

en net sa’t wy wolle

somtiiden lok

dan wer de soarch oan ‘e holle

djipten en delten

yn us bestean

se komme op us paed

en wy hawwe te gean

heallege glezen

bin’ ek healfol

dat is wat libben

us hjir sizze wol

Dagen fan ljocht

dagen fan tsjuster

hjoed moat wy libje

want juster wie juster

moarn is de takomst

mar it libben is hjoed

wachtsje net langer

want no hast’ de moed

pak dan dy kans

libje de dei

want foar dast’ it wist

is it foarby

Jan van der Meer

het leven loopt zoals het loopt

en niet wat we willen

soms tijd

dan weer de zorgen aan het hoofd

diepten en hoogten

in ons bestaan

ze komen op ons pad

en we moeten gaan

halflege glazen

zijn ook halfvol

dat is wat het leven

ons hier zeggen wil

Dagen van licht

dagen van duisternis

vandaag moeten we leven

omdat gisteren gisteren was

morgen is de toekomst

maar het leven is vandaag

wacht niet langer

want nu heb je de moed

Grijp dan die kans

leef de dag

want voor je het weet

is het voorbij

Jan van der Meer

Uitleg over herfst

Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 23 september begint de astronomische herfst. Officieel gaat de herfst in op 21 september.

Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december. Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.

Schrikkeljaar

De andere seizoenen beginnen meestal op de 21e. Dat komt onder andere doordat de baan van de aarde geen cirkel is. De verschillende data zijn het gevolg van het schrikkeljaar. Eens in de vier jaar telt een jaar, het schrikkeljaar, een dag meer dan de andere jaren. In het begin van de twintigste eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 september, het laatst in 1931.

Wintertijd

De wintertijd gaat pas in het laatste weekeinde van oktober in. Dat sluit beter aan bij het weer omdat het de in deze tijd nog prima nazomerweer kan zijn.

Op de eerste dag van lente en herfst duren dag en nacht overal even lang (Bron: Meteosat MSG)

Nazomer

Het weer stoort zich niet aan deze data en tot laat in de herfst kan het nog zomers zijn. Zelfs in oktober zijn de laatste jaren in ons land nog regelmatig temperaturen gemeten tussen 20 en 25 graden gemeten.

Depressies

Wel worden de verschillen in temperatuur tussen het noordelijk halfrond en de tropen steeds groter. Hierdoor kunnen zich diepere depressies vormen die veel wind veroorzaken. Een heel rustig en nevelig weertype is echter ook karakteristiek voor het najaar.