Samsung account problemen na wijzigen wachtwoord

Foutmelding ‘VERWERKEN MISLUKT’ op mijn Samsung telefoon:

Omdat ik meerdere malen contact met Samsung support moest zoeken en uiteindelijk naar een servicepunt voor herstel werd gestuurd TERWIJL DIT NIET NODIG IS, schrijf ik dit artikel zodat hiermee hopelijk andere mensen geholpen zijn.

ALLEEN UITSCHAKELEN WIFI was al voldoende.

Vanaf het begin: Het hele verhaal begon bij het wijzigen van het wachtwoord van mijn Samsung account welke ik gebruik op mijn telefoon.

Mijn Samsung telefoon gaf bij het invoeren van het gewijzigde wachtwoord alleen de melding ‘VERWERKEN MISLUKT’. Dit had ik gegoogeld en hier kwamen allerlei verontrustende resultaten naar voren dat de telefoon naar fabrieksinstellingen gereset zou moeten worden.

Ik vond dit nogal zot dus daarom heb ik maar de support lijn gebeld van Samsung. Eerst een 088 nummer gebeld, daar het probleem uitgelegd. De medewerkster zei meteen dat de telefoon naar fabrieksinstellingen teruggezet gaat moeten worden. Ik nogmaals gezegd dat mijn telefoon verder wel bruikbaar was maar dat alleen geen verbinding met Samsung services mogelijk was vanaf mijn telefoon. Via de browser lukte het mijn wel om in te loggen.

Na nogmaals protest gaf de vriendelijke mevrouw mij het nummer van account services van Samsung. Het nummer van account services gebeld en hier nogmaals uitgelegd wat er scheelde. Ze zouden mij een link via email sturen om mijn wachtwoord te resetten. Dit zou volgens de medewerker kunnen helpen, maar het kon enkele minuten duren voor de mail was aangekomen. In de mail zou ook staan hoe verder te handelen indien de reset van het wachtwoord niet zou helpen.

Na een kwartier wachten had ik nog geen mail ontvangen. Hierna nogmaals gebeld om te vragen om hulp. Terwijl ik nog aan de telefoon was werd de mail wel verstuurd maar mocht het resetten niet helpen. De mevrouw vertelde dat het enige dat nu overbleef als oplossing om bij een servicepunt van Samsung langs te gaan of om zelf een logbestand te laten bouwen door de telefoon en dit op te sturen. Ik vroeg waar een servicepunt was maar toen vertelde ze me dat ik voor deze informatie het 088 nummer weer moest bellen. Bedankt voor de service en zelf nog even aan het zoeken gegaan…

Conclusie: Het netwerk waarmee ik probeerde in te loggen zorgde voor de fout. Ik heb WIFI uitgeschakeld en alle problemen waren opgelost.

Where does Windows save Lock screen images

If you are using Windows 10 you might want to save the lock screen images as a background or just because you like them.

The images can be found in this folder:
C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets

Select all and copy these files to a new folder where you want to keep / edit them.

The files in this new folder have to be renamed to .jpg to use them with a image viewer / editor. You can do this by starting a command line window and make the folder you created as the current directory. Then execute “ren *.* *.jpg” from this command line window.

Libben rint sa’t it rint

libben rint sa’t it rint

en net sa’t wy wolle

somtiiden lok

dan wer de soarch oan ‘e holle

djipten en delten

yn us bestean

se komme op us paed

en wy hawwe te gean

heallege glezen

bin’ ek healfol

dat is wat libben

us hjir sizze wol

Dagen fan ljocht

dagen fan tsjuster

hjoed moat wy libje

want juster wie juster

moarn is de takomst

mar it libben is hjoed

wachtsje net langer

want no hast’ de moed

pak dan dy kans

libje de dei

want foar dast’ it wist

is it foarby

Jan van der Meer

het leven loopt zoals het loopt

en niet wat we willen

soms tijd

dan weer de zorgen aan het hoofd

diepten en hoogten

in ons bestaan

ze komen op ons pad

en we moeten gaan

halflege glazen

zijn ook halfvol

dat is wat het leven

ons hier zeggen wil

Dagen van licht

dagen van duisternis

vandaag moeten we leven

omdat gisteren gisteren was

morgen is de toekomst

maar het leven is vandaag

wacht niet langer

want nu heb je de moed

Grijp dan die kans

leef de dag

want voor je het weet

is het voorbij

Jan van der Meer

Uitleg over herfst

Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 23 september begint de astronomische herfst. Officieel gaat de herfst in op 21 september.

Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december. Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.

Schrikkeljaar

De andere seizoenen beginnen meestal op de 21e. Dat komt onder andere doordat de baan van de aarde geen cirkel is. De verschillende data zijn het gevolg van het schrikkeljaar. Eens in de vier jaar telt een jaar, het schrikkeljaar, een dag meer dan de andere jaren. In het begin van de twintigste eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 september, het laatst in 1931.

Wintertijd

De wintertijd gaat pas in het laatste weekeinde van oktober in. Dat sluit beter aan bij het weer omdat het de in deze tijd nog prima nazomerweer kan zijn.

Op de eerste dag van lente en herfst duren dag en nacht overal even lang (Bron: Meteosat MSG)

Nazomer

Het weer stoort zich niet aan deze data en tot laat in de herfst kan het nog zomers zijn. Zelfs in oktober zijn de laatste jaren in ons land nog regelmatig temperaturen gemeten tussen 20 en 25 graden gemeten.

Depressies

Wel worden de verschillen in temperatuur tussen het noordelijk halfrond en de tropen steeds groter. Hierdoor kunnen zich diepere depressies vormen die veel wind veroorzaken. Een heel rustig en nevelig weertype is echter ook karakteristiek voor het najaar.

Pensioenfondsen korten

Toch wel opmerkelijk

Kortingen op komst bij grote pensioenfondsen

Laatste update: 19 januari 2012 11:24 info

RIJSWIJK – Drie van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken.

Foto: ANP

Als substantieel herstel van hun financiële situatie dit jaar uitblijft, zullen de metaalpensioenfondsen PME en PMT en het ambtenarenpensioenfonds ABP volgend jaar het mes moeten zetten in de pensioenen.

ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, ziet een verlaging van de pensioenen met een half procent als ”een reële optie”.

Bij PMT zal de korting naar verwachting 6 tot 7 procent bedragen. PME gaf nog geen indicatie van de te verwachten korting. Besluiten daarover zullen bij alle drie de fondsen in februari genomen, of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van de dekkingsgraden eind dit jaar.

ABP

De dekkingsgraad bij ABP verbeterde in het laatste kwartaal van 2011 tot 94 procent, maar dat herstel is volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) te mager.

”Als nieuwe voorzitter van ABP had ik onze deelnemers heel graag beter nieuws gebracht, maar helaas zijn wij bij deze dekkingsgraad genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen”, aldus voorzitter Henk Brouwer.

Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hoeft vooralsnog niet in te grijpen in de pensioenuitkeringen. ”We hoeven op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen”, zei directeur Peter Borgdorff.

Ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) hoeft de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen, mits de situatie op de financiële markten dit jaar verbetert.

—-

AMSTERDAM – Hoewel de dekkingsgraden door de lage rentestand dalen, is het totale vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen tijdens het afgelopen jaar naar een record van 875 miljard euro gegroeid.

Dat blijkt uit berekeningen die televisiezender RTL Z maakte op basis van gepubliceerde “en nog niet gepubliceerde” data. Begin 2011 stond de teller nog op 801 miljard euro, waarna er dankzij winsten op obligatieportefeuilles 9 procent aan vermogen werd gewonnen.

Het zorgpensioenfonds PFZW zag zijn vermogen het sterkst toenemen, van 99,5 miljard euro naar 110,7 milard euro (een rendement van 11,3 procent).

Het ambtenarenfonds ABP kreeg er 3,8 procent bij en heeft nu 246 miljard euro in kas. Het ABP kondigde deze week net als veel andere fondsen kortingen en stijgende pensioenpremies aan, doordat de dekkingsgraad onder invloed van de lage rente daalt.

Aanvullende maatregelen

De dekkingsgraad van ABP is over heel 2011 met 11 procentpunt gedaald en bedraagt nu 94 procent. Drie van de vijf grootste pensioenfondsen moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken als financieel herstel uitblijft.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zal de komende maanden bij een gelijkblijvende rentestand verder dalen tot 93 procent, zo meldde pensioenadviseur Mercer woensdag.

Nederlands pensioenbezit 875 miljard euro

Nederlands pensioenbezit 875 miljard euro

20 JAN 2012( LAATSTE UPDATE: 21 JAN 2012 )

De Nederlandse pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest als nu, het geld klotst over de reling.

Eind 2011 liep het totale vermogen op tot 875 miljard euro, een record!

Meer dan ons Nationaal Inkomen

Het jaar 2011 begonnen de gezamenlijke pensioenfondsen met een totaal beschikbaar vermogen van 801 miljard euro. Door de gigantische winsten op de obligatieportefeuilles zijn de fondsen vorig jaar 74 miljard euro rijker geworden, een plus van ruim 9%. Alleen al het laatste kwartaal leverde 40 miljard euro op.

Dat blijkt uit voorlopige berekeningen van RTL Z op basis van gepubliceerde en nog niet gepubliceerde data.

Het pensioenbezit is de afgelopen verdubbeld en maakt van Nederland een rijk land. Het pensioenvermogen is ruim 140% van ons BNP van 600 miljard euro per jaar en dat is best uniek!

Opvallende en noemenswaardige fondsen:

.

Jong en rijk

Pensioenfonds voor de Zorg (PFZW) heeft de grootste klapper van het jaar gemaakt. Het ‘groene’ fonds met veel jonge werknemers werd maar liefst 11,2 miljard euro rijker. Het fondsvermogen steeg van 99,5 tot 110,7 miljard, een plus van 11,3%. PFZW heeft 31% rendement gemaakt op de obligatieportefeuille en de rente- en inflatieafdekking. De daling van de rente bracht de dekkingsgraad weliswaar naar 97%, maar de kas van de penningmeester is nog nooit zo goed gevuld geweest.

Oud en grijs

Het veel ‘grijzere’ fonds ABP zag zijn vermogen ‘slechts’ toenemen met 9 miljard euro (3,8%) van 237 tot 246 miljard euro. Dat is wel een recordhoogte. Het ABP heeft minder geprofiteerd van rentedalingen dan de andere fondsen, het fonds had minder rentederivaten gekocht.

Noodlijdend

Opvallend ook is dat het noodlijdende metaalfonds PME het bezit heeft zien stijgen met 14%. Het fondsvermogen steeg van 22,6 tot 25,8 miljard euro. PME heeft echter een dekkingsgraad van slechts 90%, het fonds moet daarom in april 2013 6 tot 7% korten op de pensioenen.

Gezond

Het vrij gezonde pensioenfonds voor de medewerkers van de Spoorwegen is dit jaar niet veel opgeschoten in vermogen. Het totale bezit steeg slechts van 10,86 miljard naar 11,18 miljard, een plus van bijna 3%. De deelnemers kunnen overigens opgelucht slapen, de dekkingsgraad is 113%. Het fonds hoeft daarom niet af te stempelen, het zou volgend jaar de pensioenen zelfs kunnen indexeren voor inflatie. Zoekt u een baan, dan zou u conducteur kunnen worden…

45% pensioen premie

Shell komt volgende week met de jaarcijfers. Het eigen pensioenfonds zit daarom nu in de ‘silent periode’ en wil het pensioenvermogen niet bekend maken. Het fonds had eind 2010 een vermogen van 17,5 miljard euro met een dekkingsgraad van 123%.

De dekkingsgraad is in 2011 gedaald naar 111%, met een ontoereikend vermogen op lange termijn. Derhalve heeft het bestuur besloten de pensioenpremie te verhogen naar 45% van de pensioengrondslag (het salaris min de zogenoemde franchise). De werkgever betaalt 41,6% premie. De werknemer met een salaris tot 77.000 euro betaalt zelf slechts 2%, daarboven 8%. Voor uw carrière kunt u dus misschien het beste aan Shell denken, pomphouder?