Pensioenfondsen korten

Toch wel opmerkelijk

Kortingen op komst bij grote pensioenfondsen

Laatste update: 19 januari 2012 11:24 info

RIJSWIJK – Drie van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken.

Foto: ANP

Als substantieel herstel van hun financiële situatie dit jaar uitblijft, zullen de metaalpensioenfondsen PME en PMT en het ambtenarenpensioenfonds ABP volgend jaar het mes moeten zetten in de pensioenen.

ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, ziet een verlaging van de pensioenen met een half procent als ”een reële optie”.

Bij PMT zal de korting naar verwachting 6 tot 7 procent bedragen. PME gaf nog geen indicatie van de te verwachten korting. Besluiten daarover zullen bij alle drie de fondsen in februari genomen, of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van de dekkingsgraden eind dit jaar.

ABP

De dekkingsgraad bij ABP verbeterde in het laatste kwartaal van 2011 tot 94 procent, maar dat herstel is volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) te mager.

”Als nieuwe voorzitter van ABP had ik onze deelnemers heel graag beter nieuws gebracht, maar helaas zijn wij bij deze dekkingsgraad genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen”, aldus voorzitter Henk Brouwer.

Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hoeft vooralsnog niet in te grijpen in de pensioenuitkeringen. ”We hoeven op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen”, zei directeur Peter Borgdorff.

Ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) hoeft de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen, mits de situatie op de financiële markten dit jaar verbetert.

—-

AMSTERDAM – Hoewel de dekkingsgraden door de lage rentestand dalen, is het totale vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen tijdens het afgelopen jaar naar een record van 875 miljard euro gegroeid.

Dat blijkt uit berekeningen die televisiezender RTL Z maakte op basis van gepubliceerde “en nog niet gepubliceerde” data. Begin 2011 stond de teller nog op 801 miljard euro, waarna er dankzij winsten op obligatieportefeuilles 9 procent aan vermogen werd gewonnen.

Het zorgpensioenfonds PFZW zag zijn vermogen het sterkst toenemen, van 99,5 miljard euro naar 110,7 milard euro (een rendement van 11,3 procent).

Het ambtenarenfonds ABP kreeg er 3,8 procent bij en heeft nu 246 miljard euro in kas. Het ABP kondigde deze week net als veel andere fondsen kortingen en stijgende pensioenpremies aan, doordat de dekkingsgraad onder invloed van de lage rente daalt.

Aanvullende maatregelen

De dekkingsgraad van ABP is over heel 2011 met 11 procentpunt gedaald en bedraagt nu 94 procent. Drie van de vijf grootste pensioenfondsen moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken als financieel herstel uitblijft.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zal de komende maanden bij een gelijkblijvende rentestand verder dalen tot 93 procent, zo meldde pensioenadviseur Mercer woensdag.

Nederlands pensioenbezit 875 miljard euro

Nederlands pensioenbezit 875 miljard euro

20 JAN 2012( LAATSTE UPDATE: 21 JAN 2012 )

De Nederlandse pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest als nu, het geld klotst over de reling.

Eind 2011 liep het totale vermogen op tot 875 miljard euro, een record!

Meer dan ons Nationaal Inkomen

Het jaar 2011 begonnen de gezamenlijke pensioenfondsen met een totaal beschikbaar vermogen van 801 miljard euro. Door de gigantische winsten op de obligatieportefeuilles zijn de fondsen vorig jaar 74 miljard euro rijker geworden, een plus van ruim 9%. Alleen al het laatste kwartaal leverde 40 miljard euro op.

Dat blijkt uit voorlopige berekeningen van RTL Z op basis van gepubliceerde en nog niet gepubliceerde data.

Het pensioenbezit is de afgelopen verdubbeld en maakt van Nederland een rijk land. Het pensioenvermogen is ruim 140% van ons BNP van 600 miljard euro per jaar en dat is best uniek!

Opvallende en noemenswaardige fondsen:

.

Jong en rijk

Pensioenfonds voor de Zorg (PFZW) heeft de grootste klapper van het jaar gemaakt. Het ‘groene’ fonds met veel jonge werknemers werd maar liefst 11,2 miljard euro rijker. Het fondsvermogen steeg van 99,5 tot 110,7 miljard, een plus van 11,3%. PFZW heeft 31% rendement gemaakt op de obligatieportefeuille en de rente- en inflatieafdekking. De daling van de rente bracht de dekkingsgraad weliswaar naar 97%, maar de kas van de penningmeester is nog nooit zo goed gevuld geweest.

Oud en grijs

Het veel ‘grijzere’ fonds ABP zag zijn vermogen ‘slechts’ toenemen met 9 miljard euro (3,8%) van 237 tot 246 miljard euro. Dat is wel een recordhoogte. Het ABP heeft minder geprofiteerd van rentedalingen dan de andere fondsen, het fonds had minder rentederivaten gekocht.

Noodlijdend

Opvallend ook is dat het noodlijdende metaalfonds PME het bezit heeft zien stijgen met 14%. Het fondsvermogen steeg van 22,6 tot 25,8 miljard euro. PME heeft echter een dekkingsgraad van slechts 90%, het fonds moet daarom in april 2013 6 tot 7% korten op de pensioenen.

Gezond

Het vrij gezonde pensioenfonds voor de medewerkers van de Spoorwegen is dit jaar niet veel opgeschoten in vermogen. Het totale bezit steeg slechts van 10,86 miljard naar 11,18 miljard, een plus van bijna 3%. De deelnemers kunnen overigens opgelucht slapen, de dekkingsgraad is 113%. Het fonds hoeft daarom niet af te stempelen, het zou volgend jaar de pensioenen zelfs kunnen indexeren voor inflatie. Zoekt u een baan, dan zou u conducteur kunnen worden…

45% pensioen premie

Shell komt volgende week met de jaarcijfers. Het eigen pensioenfonds zit daarom nu in de ‘silent periode’ en wil het pensioenvermogen niet bekend maken. Het fonds had eind 2010 een vermogen van 17,5 miljard euro met een dekkingsgraad van 123%.

De dekkingsgraad is in 2011 gedaald naar 111%, met een ontoereikend vermogen op lange termijn. Derhalve heeft het bestuur besloten de pensioenpremie te verhogen naar 45% van de pensioengrondslag (het salaris min de zogenoemde franchise). De werkgever betaalt 41,6% premie. De werknemer met een salaris tot 77.000 euro betaalt zelf slechts 2%, daarboven 8%. Voor uw carrière kunt u dus misschien het beste aan Shell denken, pomphouder?