Something to think about in the new year

Dit artikel bracht mij aan het denken over andere mensen en hun gewoontes en gedrag:

Probeer misschien inderdaad de reden achter bepaald gedrag eens te bedenken in plaats van je alleen maar te ergeren aan andermans gedrag. #doeslief

the surprising psychology behind being perpetually late:

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/01/surprising-psychology-behind-being-perpetually-late