Ikarus USB controller shows error installing Windows 10

I’ve bought a USB controller long time ago and I wanted to use this as a game controller in Windows. The controller is a flight simulator controller for scale model airplanes.

The controller came packed with the “Ikarus Easyfly 4 starter edition” flight simulator software. The model is #3015010.

When I plugged in the controller in my new Windows 10 machine, the device came up with an error something like “Unknown USB Device (Device Failed Enumeration)”. Same error like in this article: https://forum.xda-developers.com/android/general/fix-unknown-usb-device-device-t3375320

Lucky for me, the manufactor left a note in the package about adding a registry key.

Start regedit.exe. In the Windows register, add SkipBOSDescriptorQuery with value 1 under Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\040204022273. Add Key 040204022273 to usbflags if this does not exist (most cases).

I added the key as DWORD but still the controller was not working. I tried a few options and investigated some more. I removed the DWORD key and added a binary value with the same name. This finally got the controller working win Windows 10.

Samsung account problemen na wijzigen wachtwoord

Foutmelding ‘VERWERKEN MISLUKT’ op mijn Samsung telefoon:

Omdat ik meerdere malen contact met Samsung support moest zoeken en uiteindelijk naar een servicepunt voor herstel werd gestuurd TERWIJL DIT NIET NODIG IS, schrijf ik dit artikel zodat hiermee hopelijk andere mensen geholpen zijn.

ALLEEN UITSCHAKELEN WIFI was al voldoende.

Vanaf het begin: Het hele verhaal begon bij het wijzigen van het wachtwoord van mijn Samsung account welke ik gebruik op mijn telefoon.

Mijn Samsung telefoon gaf bij het invoeren van het gewijzigde wachtwoord alleen de melding ‘VERWERKEN MISLUKT’. Dit had ik gegoogeld en hier kwamen allerlei verontrustende resultaten naar voren dat de telefoon naar fabrieksinstellingen gereset zou moeten worden.

Ik vond dit nogal zot dus daarom heb ik maar de support lijn gebeld van Samsung. Eerst een 088 nummer gebeld, daar het probleem uitgelegd. De medewerkster zei meteen dat de telefoon naar fabrieksinstellingen teruggezet gaat moeten worden. Ik nogmaals gezegd dat mijn telefoon verder wel bruikbaar was maar dat alleen geen verbinding met Samsung services mogelijk was vanaf mijn telefoon. Via de browser lukte het mijn wel om in te loggen.

Na nogmaals protest gaf de vriendelijke mevrouw mij het nummer van account services van Samsung. Het nummer van account services gebeld en hier nogmaals uitgelegd wat er scheelde. Ze zouden mij een link via email sturen om mijn wachtwoord te resetten. Dit zou volgens de medewerker kunnen helpen, maar het kon enkele minuten duren voor de mail was aangekomen. In de mail zou ook staan hoe verder te handelen indien de reset van het wachtwoord niet zou helpen.

Na een kwartier wachten had ik nog geen mail ontvangen. Hierna nogmaals gebeld om te vragen om hulp. Terwijl ik nog aan de telefoon was werd de mail wel verstuurd maar mocht het resetten niet helpen. De mevrouw vertelde dat het enige dat nu overbleef als oplossing om bij een servicepunt van Samsung langs te gaan of om zelf een logbestand te laten bouwen door de telefoon en dit op te sturen. Ik vroeg waar een servicepunt was maar toen vertelde ze me dat ik voor deze informatie het 088 nummer weer moest bellen. Bedankt voor de service en zelf nog even aan het zoeken gegaan…

Conclusie: Het netwerk waarmee ik probeerde in te loggen zorgde voor de fout. Ik heb WIFI uitgeschakeld en alle problemen waren opgelost.

Can’t Sync Windows 10 PC Clock to The Internet

While a workgroup computer is connected to the internet, it might not be able to reach the time servers configured. The error: “An error occurred while Windows was synchronizing with time.windows.com. The peer is unreachable.” is displayed.An error occurred while Windows was synchronizing with time.windows.com. The peer is unreachable.

I’ve found a method to add your local time server to these entries and sync time with a local time server.

Please note: Availability of certain settings can be disabled via distributed Computer policies. These policies are managed by the Computer / Domain administrator.

First you have to start the registry editor with the command regedit.

Navigate to the container: “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers”. In this container add a new entry right clicking in the window. Add a new entry with the next number as name.

Double click the entry and add the IP address of the local time server.

Next go to the control panel and navigate to Internet Time Settings via: “Time & Language”, then “Additional date, time, & regional settings” in bottom part “Related settings”. Open “Date and Time” and then select the third tab named “Internet Time” and click the button “Change settings…”.

Select your local time server and press “Update now”.

Hosted Build has errors for missing reference Crystal reports libraries

I was planning a migration for my solution from a build on my local machine to a build in Azure Devops. I want to use the Hosted VS2017 because then I do not have to worry about maintaining local Build servers.

When I added the solution to Azure and set up a build pipeline I encountered the following errors in the MSBuild log:

2019-01-10T10:11:49.9382855Z ##[error]Notepad\CrystalReportsViewer.cs(8,7): Error CS0246: The type or namespace name ‘CrystalDecisions’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
2019-01-10T10:11:49.9412999Z ##[error]Notepad\CrystalReport1.cs(153,53): Error CS0246: The type or namespace name ‘RequestContext’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
2019-01-10T10:11:49.9414407Z ##[error]Notepad\CrystalReportsViewer.cs(14,16): Error CS0246: The type or namespace name ‘ReportDocument’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
2019-01-10T10:11:49.9415960Z ##[error]Notepad\CrystalReport1.cs(19,35): Error CS0246: The type or namespace name ‘ReportClass’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
2019-01-10T10:11:49.9430403Z ##[error]Notepad\CrystalReport1.cs(24,32): Error CS0115: ‘CrystalReport1.ResourceName’: no suitable method found to override
2019-01-10T10:11:49.9432260Z ##[error]Notepad\CrystalReport1.cs(33,30): Error CS0115: ‘CrystalReport1.NewGenerator’: no suitable method found to override
2019-01-10T10:11:49.9433304Z ##[error]Notepad\CrystalReport1.cs(42,32): Error CS0115: ‘CrystalReport1.FullResourceName’: no suitable method found to override

I found a solution for this issue adding a pre-build event:

First I needed to add the CRRuntime msi and a pre-build.bat file to my solution:

The content for the pre-build file is an administrator installation of the CRRuntime msi. The command is:
msiexec /a “%1CRRuntime_64bit_13_0_23.msi” /quiet /norestart /log “%1CRRuntime_64bit_13_0_23_install.log”. I only want this to be installed when building a release (in Azure). For this I added the condition to only install for release builds.

if %2 == “release” msiexec /a “%1CRRuntime_64bit_13_0_23.msi” /quiet /norestart /log “%1CRRuntime_64bit_13_0_23_install.log”

Last I have added a pre-build event command line for the solution:
“$(ProjectDir)pre-build.bat” “$(ProjectDir)” “$(ConfigurationName)”

That’s that. Now the host will install the Crystal reports run time before building the solution.